Falerisztikai szakmai fórum és közösségi oldal

Bejelentkezés

Ha még nem tartozol a tagjaink közé, akkor regisztrálj!

Elfelejtett jelszavad helyett itt kérhetsz újat.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van vagy problémád merül fel írj nekünk!

Gyűjtői ethosz

A GYŰJTŐI ETIKA

A gyűjtés több puszta birtoklásnál, felhalmozásnál. A gyűjtés több üzletnél. A gyűjtés feltárás, rendszerezés és megőrzés az utókornak. A gyűjtőközösség tagjai szövetségesek, akik közösen vállalkoznak a valóság egy kis szeletének megismerésére és bemutatására.

Az igazi gyűjtő szolidáris gyűjtőtársaival, tiszteletteljes gyűjteménye tárgyaival, szerény és segítőkész a kezdőkkel és kívülállókkal.

A gyűjtői ethosz:

A tudás a legfőbb tőkéd. Gyarapítsd tudásanyagodat, soha ne elégedj meg aktuális szintjével! Ne ülj fel pletykáknak, híreszteléseknek, „tudnivélemeknek”. Tudományos igényességgel folytasd hobbidat! Forrásaid közlönyök, szabályzatok, könyvek, fényképek legyenek, valamint az adott korszak visszaemlékezései. Bízz gyűjtőtársaid tudásában.

  1. Soha ne állítsd, hogy tudsz valamit, ha nem vagy biztos a dolgodban! Nincs kártékonyabb egy meggyőző fellépésű, de hiányos tudású gyűjtőnél. A téves információk könnyen mítoszokká nőhetik ki magukat és kitörölhetetlenül belevéshetik magukat a gyűjtői közösség tudatába. Nem szégyen a nem tudás, amennyiben teszel ellene.
  2. Nincs értékesebb, információgazdagabb egy eredeti állapotú darabnál. Ha ilyen van a birtokodban, becsüld meg!
  3. Tiszteld gyűjtőszenvedélyed tárgyát! Csak akkor módosítsd vagy változtass rajta, ha pontosan tudod, hogy cselekedettel az eredeti állapot minél hűbb visszaállítását éred el! Az ilyen esetleges utólagos változtatásokról kötelességed másokat tájékoztatni!
  4. Lehetőségeid arányában vedd ki részed a magyar történelem tárgyiasult emlékeinek magyar földön tartásában és magyar földre való visszahozásában!
  5. Tégy meg minden tőled telhetőt a hamisítók, üzérkedők és nemzeti kincseinket külföldre juttatók ellen!
  6. Soha ne tévessz meg másokat!
  7. Soha ne élj vissza információs előnyöddel! A piacinál jelentősen alacsonyabb árat ajánlani, különösen laikusoknak, erkölcstelen, mint ahogy etikátlan a piacinál jelentősen magasabb árakat kérni is. Ilyen cselekedetekkel hosszú távon az egész gyűjtői közösségnek árthatsz.
  8. Tiszteld gyűjtőtársadat! Minden segítséget adj meg neki! Információt, tudást vissza ne tarts! Óvd tévedéseitől, bátorítsd gyűjtői tevékenységében!
  9. Soha ne feledd, hogy bár a magad gyönyörűségére gyűjtesz, de gyűjteményed és tudásod a magyar nemzeti vagyon része! Az utókor hálás lesz érte.

Irányadó meghatározások:

Eredeti

Minden ténylegesen adományozott, továbbá, adományozási céllal az alapító, illetve az általa ilyen jogokkal felruházott személy vagy intézmény által gyártatott vagy gyártott kitüntetés és jelvény eredeti.

Másodpéldány

Az eredeti kitüntetés helyettesítésére bármilyen célból (tartalék-, viselési-, bemutatópéldány, valamint egyedi- és magángyártmány) készített vagy készíttetett kitüntetés, mely fizikai megjelenésében akár némileg különbözhet is az eredetitől, de funkcionálisan helyettesítette azt.

A gyűjtői másolatok és utángyártások nem tekinthetőek másodpéldányoknak.

Másolat

Bármilyen eredeti darabról készített, az összetévesztést és felcserélést kizáró jelzéssel ellátott, utángyártott darab.

Hamisítvány

Bármilyen eredeti darabról készített, az összetévesztést és felcserélést kizáró jelzéssel NEM ellátott, utángyártott darab. Mivel az ilyen darab alkalmas a megtévesztésre, kerüljön is bármilyen formában forgalomba, hamisítványnak minősül. Úgyszintén hamisításnak tekintendő a jelvények és kitüntetések, valamint azok tartozékainak, szalagjainak utólagos megváltoztatása beleértve állaguk megtévesztés célzatú változtatását is.

A hamisítványok egy specifikus alcsoportját alkotják a fantáziadarabok. Fantáziadarabnak nevezzük a vagy soha nem létezett, de megjelenésükben és kivitelükben mindenben valós darabok látszatát keltő kitüntetéseket, valamint a valóban létezett és valódi kitüntetések eredeti alkatrészeiből összeállított, a mintául szolgáló eredeti kitüntetéseket utánzó, jelöletlen darabokat.

Típus, változat és alváltozat

Az egyértelmű meghatározás és kategórizálás érdekében az azonos elnevezésű és egyazon céllal alapított falerisztikai tárgyak fő kategóriáit típusokra bonthatjuk. A típusok jól megkülönböztethető vagy akár teljesen eltérő megjelenésű, de funkciójukban azonos falerisztikai tárgyakat jelölnek. A típusokat római számmal jelöljük.

Amikor egy típuson belül határozott eltérések vagy jellemzően eltérő stílusjegyek ismerhetők fel, a típusokon belül változatokat különböztethetünk meg, melyek szükség esetén alváltozatokra bonthatók tovább. A változatokat arab számokkal, az alváltozatokat kisbetűkkel jelöljük.

A fenti kategorizálás mellett még a gyártói változat meghatározás is létjogosultsággal bírhat, amikor egy változaton belül vagy kivitelezési, vagy technológia eltérések vannak csupán az egyes gyártók által gyártott, amúgy mindenben egyező darabok között.