Falerisztikai szakmai fórum és közösségi oldal

Bejelentkezés

Ha még nem tartozol a tagjaink közé, akkor regisztrálj!

Elfelejtett jelszavad helyett itt kérhetsz újat.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van vagy problémád merül fel írj nekünk!

Viselhet-e a színész katonai rendjeleket a színpadon?

A Békésmegyei Közlöny 1926. március 24-i számában leltem ezt az érdekes hírt.

— Viselhet e a színész katonai rendjeleket a színpadon ? Érdekes elvi jelentőségű határozatot hozott a napokban a belügyminisztérium az egyenruha színpadi viselése tárgyában. A határozat előzménye az, hogy kihágási eljárás indult meg két színművész ellen, akik őket jogosan meg nem illető rendjel-szalagokat használtak a színpadon katonatiszt szerepükben. A másodfokú rendőri büntetőbíróság a színészeket bűnösnek mondotta ki a kihágásban, utalva az 1879. XL. t.-c. 45. § ára. A belügyminisztérium, mint harmadfokú hatóság, a másodfokú büntetőitéletet megváltoztatta és az illető színészeket a kihágás vádja alól felmentette. Az elvi jelentőségű határozat a megokolásban kifejti, hogy az idézett törvényes rendelkezés szerint kihágást követ el az, aki őt jogosan meg nem illető rend- és diszjeleket nyilvánosan visel. A színészek cselekménye — ami abból állott, hogy egy színműnek nyilvános előadása alkalmával szerepüket a volt monarchia hadseregének egyenruhájában, az arra kitűzött kitüntetési szalagok viselésével játszották — nem vonható e meghatározás alá. A színészek cselekményei ugyanis nem lehet akkep magyarázni, mintha a közönségben azt a téves hitét akarták volna kelteni, hogy a kitüntetések őket saját személyükben illetik meg.

Az idézett törvénycikk egyébként így szól: 

45. § A ki őt jogosan meg nem illető olyan czimet vagy rangfokozatot használ, a mely által a közönség tévútra vezettetik, valamint az is, a ki őt jogosan meg nem illető belföldi rend- vagy díszjeleket, vagy engedély nélkül külföldi rend- vagy díszjeleket nyilvánosan visel: száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.