Falerisztikai szakmai fórum és közösségi oldal

Bejelentkezés

Ha még nem tartozol a tagjaink közé, akkor regisztrálj!

Elfelejtett jelszavad helyett itt kérhetsz újat.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van vagy problémád merül fel írj nekünk!

A SIGNUM LAUDIS FÓRUM SZABÁLYZATA

I. A FÓRUM RENDELTETÉSE ÉS CÉLJA

A Signum Laudis Fórum egy magántulajdonú oldal, mely a magyar, illetve külföldi kitüntetések és jelvények, azok viselési rendjének és a kapcsolódó korok egyenruháinak bemutatására, valamint ezen témakörökbe tartozó kutatási eredmények közlésére szakosodott. Regisztráció esetén lehetőséget ad a falerisztika és egyenruha-történet terén született tanulmányok és cikkek, nagyobb lélegzetű művek publikálására. Mindezeken túl, vitafórumot biztosít e témák után érdeklődő gyűjtők és szakemberek számára, kiemelt célként kezelve az ismeretterjesztést és a gyűjtői, kutatói utánpótlás nevelését.

A honlap lehetőséget biztosít a tagoknak a Fórum tevékenységi körébe illő cikkek és tanulmányok publikálására, valamint érdeklődésre számot tartó hírek megjelentetésére.

A Signum Laudis Fórum ár- és értékbecsléssel, valamint közvetítéssel nem foglalkozik! 

II. TAGSÁG LÉTESÍTÉSE

A regisztráció nyilvános. Bárki, aki betöltötte 18. életévét, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot, kérheti tagságát a Signum Laudis Fórumon, ami a szerkesztők általi elfogadás után válik aktívvá. A szerkesztők nem kötelesek indokolni az esetlegesen nem elfogadott kérelmeket.

A Tagokat alanyi jogon és díjmentesen illeti meg minden fórumbeli alapaktivitásban való részvétel lehetősége, a hozzászólás és a privát levelezőrendszer használatának joga.

Az oldalon automatikus aktivitást követő rendszer működik. Ez az oldalon mutatott tagi aktivitást az átlagos és időarányos aktivitáshoz viszonyítja. A belépéskor minden Tagtárs 30 napra megelőlegezett teljes és korlátozás nélküli hozzáférést kap az oldalon megjelenő anyagokhoz. Amennyiben a regisztrálást követő 30 nap után a tagi aktivitás negatív irányba jelentősen eltér az átlagos és időarányos aktivitástól, a rendszer fokozatosan szűkíteni kezdi az adott Tagtárs hozzáférését. Ez a folyamat a tagi aktivitás növelésével automatikusan megáll és visszafordul. Amennyiben az aktivitás eléri vagy meghaladja az időarányos nagy átlagot, az adott Tagtárs státusa egyre erősebbé válik, hozzáférési jogai a legszélesebbek maradnak.

III. A TAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. Egy személy csak egyetlen regisztrációval rendelkezhet. Minden ezzel ellentétes cselekedet, mint a Signum Laudis Fórum működésének egyik fő alapját képező bizalmi elv aláásására tett kísérlet, súlyának megfelelően kerül elbírálásra.
 2. A taggá váláshoz elengedhetetlen a regisztrációs feltételek elfogadása és a vonatkozó regisztrációs oldal kellő mélységű kitöltése. Ennek során a felhasználónéven és valós e-mail címen kívül, a valódi név és tevékenységi kör (nem beosztás), az érdeklődési vagy kutatási terület, valamint a lakóhely (csak a település neve) rovatok is kitöltendők. Hasznosnak véljük az egyéb információk rovatban megadni olyan adatokat, melyek segíthetik - különösen egy újonnan belépett Tagtárs esetében - a személytelen kapcsolaton keresztül történő kommunikációt, egymás megismerését. A fenti adatok közlése minden Tag biztonságát egyformán szolgálja. Az önkéntesen közölt adatok valódiságát a szerkesztők nem ellenőrzik, de amennyiben azok hamis voltára utaló jeleket tapasztalnak, az adott regisztráció haladéktalanul és véglegesen törlésre kerül, az adott felhasználó végérvényes eltiltása mellett.
 3. A jelentkező által választott felhasználónév (alias) nem lehet közerkölcsöt sértő vagy pejoratív jelentésű szó, korábbi vagy jelenkori ismert közéleti szereplő neve semmilyen formában, reklám jellegű rövidítés vagy mozaikszó, illetve nem szerephetnek benne a "Signum" és/vagy "Laudis" szavak. Regisztrációs névként célszerű olyan nevet választani, amin meg lehet szólítani az adott Tagtársat.
 4. Avatar-képként csak az adott Tagot felismerhetően ábrázoló fénykép elfogadható. Más személyt ábrázoló fényképet Avatarként használni tilos!
 5. Tilos:
  • az adott témával összeegyeztethetetlen,
  • jogszabályt sértő,
  • politikai és pártpolitikai vagy diszkriminatív jellegű írások, képanyagok,
  • az oldaltulajdonossal nem egyeztetett, reklámcélú anyagok és linkek feltöltése, valamint a fórumokban, hozzászólásokban ezek bármilyen képi vagy szöveges megjelenítése, továbbá a Signum Laudis Fórum oldal infrastruktúrájának, levelezési rendszerének reklám célú felhasználása! 
 6. A fentebb említettek miatt a hozzászólásokhoz tartozó IP címek rögzítésre kerülnek.
 7. Mint alap viselkedési norma, minden Tagtól elvárt az udvariasság, mások tisztelete, a segítőkészség, a jóindulatú megközelítés, valamint az egymás iránti türelem és megértés. A társas érintkezés formája, írásban és szóban egyaránt, az udvarias tegeződés. 
 8. Alapvető fontosságú a Tagtársak és véleményük tisztelete. Ezért a hozzászólásokban mást sértő, személyeskedő, trágár megfogalmazások, szavak használata TILOS!
 9. Minden Tag felelős a honlapon közzétett írásáért, hozzászólásáért, a beküldött képanyagért, azok hitelességéért és jogtisztaságáért. Amennyiben a beküldött anyag nem saját forrásból származik, KÖTELEZŐ a pontos forrást feltüntetni!
 10. Az a Tag, aki megsérti a Signum Laudis Fórum Szabályzatát, előbb nem nyilvános figyelmeztetést kap. Ismételt szabályszegés pedig ideiglenes vagy végleges eltiltást vonhat maga után.

IV. A FÓRUM SZAKMAISÁGA

 1. A Fórum szakmai vonatkozásokban mindenekelőtt a Tagok által készített és beküldött anyagokra épül. Ugyanakkor, bátorítja és támogatja a szakirodalomra történő, kellő bizonyító erejű támaszkodást, és csak a szükséges mértékben veszi tudomásul a kizárólag internetes forrásokból származó anyagokon alapuló címképeket és vitaindítókat.
 2. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a honlap szakmaiságának és színvonalának megőrzése, illetve emelése érdekében elbírálja a beküldött kép- és írásos anyagokat, valamint a hozzászólásokat. Továbbá, hogy szükség szerint alakítsa a Signum Laudis Fórum struktúráját és egyéb, célszerűnek vélt változtatásokat hajtson végre az oldalon.
 3. Az egyes részterületeken folyó szakmai munka színvonalának emelése és jobb összehangolása érdekében, a szerkesztőség témavezetőket kérhet fel az adott témakörben nagy tapasztalattal rendelkező Tagok közül. A témavezetői feladatkör ellátása csak az adott megbízás keretein belül jár adminisztratív jogokkal.
 4. Bátorítjuk az érveken alapuló komoly és kulturált szakmai beszélgetést, vitát. Ilyen esetekben alapnorma és szigorú elvárás, hogy mindig az adott alapkérdéshez szóljunk hozzá. Szakmai érvekkel, hivatkozásokkal és saját tapasztalatokkal alátámasztva mondjuk el véleményünket. Soha ne véleményezzük egy másik Tagtárs véleményét! Az az övé, szent és sérthetetlen. Tiszteljük egymást, fogadjuk el az eltérő megközelítést.

V. ADATVÉDELMI ÉS EGYÉB SZABÁLYOK

 1. Regisztrációddal elfogadod, hogy az oldal üzemeltetői, adminisztrátorai és moderátorai jogosultak az általad indított témákat, képeket szerkeszteni, törölni, áthelyezni valamint lezárni, mint ahogy a felkerült képek törléséről is a szerkesztők döntenek.
 2. Felhasználóként elfogadod, hogy az általad megadott információkat adatbázisunkban tároljuk. Ezeket az információkat harmadik félnek nem adjuk tovább, viszont az üzemeltetők, adminisztrátorok, moderátorok tehetetlenek az esetleges hacker támadások során ellopott adatok idegen kézbe való kerülésével szemben.
 3. A Signum Laudis Fórumra feltöltött képeknek a weblapon való közléséért jogdíjat követelni nem lehet. A feltöltött képek jogtisztaságáért (a közlési jog megszerzéséért és birtoklásáért) az azt feltöltő teljes körű felelősséggel tartozik. A jogtiszta feltöltött képek eltávolítása a későbbiekben csak komoly indokokkal alátámasztva kezdeményezhető. A döntés joga ilyen esetekben is a szerkesztőket illeti meg.
 4. A Signum Laudis Fórumon csak 18. életévét betöltött személy regisztrálhat.
 5. Ez az oldal cookie-kat használ, hogy információkat tároljon a számítógépeden. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak a fentebb megadott adatok közül semmit, csakis a kényelmesebb megjelenítést szolgálják.
 6. Az e-mail címet a regisztráció megerősítéséhez, az elfelejtett jelszavad esetén az új jelszó kipostázásához, valamint technikai okokból megszakadt kapcsolat helyreállításához használjuk fel, másnak, harmadik félnek nem adjuk át.
 7. A Signum Laudis Fórumon - az oldal jellege és tematikája miatt - tiltott jelképek is előfordulhatnak. Megjelentetésük semmilyen aktuális politikai vagy világnézeti tartalommal nem bír, azok mindig saját környezetükben, korhűen szerepelnek. Mindez kizárólag a történelmi hűség kedvéért, a hiteles szemléltetés és tájékoztatás érdekében történik, a "Sine praeteritis futura nulla" szellemében.