Falerisztikai szakmai fórum és közösségi oldal

Bejelentkezés

Ha még nem tartozol a tagjaink közé, akkor regisztrálj!

Elfelejtett jelszavad helyett itt kérhetsz újat.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van vagy problémád merül fel írj nekünk!

Papír alapú dokumentumok 1945 előtt (144 kép)

Országos Honvédelmi Bizottmány átal előírt új eskü és nyilatkozat a hadsereg tagjai részére 1848

címképen a JÖVŐ című újság 9. száma 1848. december 11. hétfő

Az országos honvédelmi bizottmány a hadsereg számára következő esküformát, és a tisztek által adandó nyilatkozvány mintát határozott meg :

Eskü forma: Esküszöm az élő Istenre, Magyarországnak, s Magyarország alkotmányának hűséget; esküszöm, hogy az ország alkotmányát, s annak törvényes és jogszerű függetlenségét életemmel, s véremmel megvédeni kész vagyok; nemzeti zászlómat soha el nem hagyom, s a magyar országgyűlésnek, s általa megbízott, vagy megbízandó kormánynak , és ennek utján kinevezett törvényes elöljáróimnak engedelmeskedvén , kötelességemet mindenki ellen, kit az országgyűlés a haza ellenségének tekint, és általában véve mindig pontosan, becsületesen és híven teljesítendem.

Nyilatkozat -minta. Alulirt a magyar alkotmányra letett hüségi eskümnél fogva és becsületemre fogadom, hogy Magyar- országnak mindig híve leszek, a magyar nemzet törvényes függetlenségét, országos önállását, alkotmányát, és alkotmányos szabadságát, akar ki ellen, életemmel, véremmel, megvédeni kész vagyok, s az országgyűlésnek, és általa megbízott, vagy bizandó kormánynak engedelmességet fogadva , az ország ezen kormánya által kinevezett elöljáróimnak parancsolatjait, és szolgálati kötelességemet híven és pontosan teljesitendem.

Ellenben mindenkit, kit az országgyűlés s általa megbízott kormány az ország ellenségének tekint, én is ellenségnek tekintetem, és senkinek, ki erre az alkotmány és ország- gyűlés által jogosítva nincs, különösen tehát az ausztriai kormánynak is rendelkezhetési hatóságát el nem ismerem; s csak olly kormányrendeleteket tekintendők érvényeseknek, s kötelezőknek, mellyek a magyar kormány aláírása alatt, vagy ellenjegyzése mellett keletkeznek; másokat ellenben akár kitől eredjenek, sem el nem fogadok , sem teljesíteni nem fogok.

Ezredesi "nyíltparancs" (ezredesi kinevezés)

Szép állapotú dokumentum, az eredeti szárazbélyegzős, 1920-as évben keltezett kinevezés másolata. Sajnos nem vagyok tájékozott, hogy az eredeti okmány hitelesített másolatát miként s miért adták ki újra 1938-ban. Előre is megköszönnék minden információt.

Takarékkönyv-1936. február 14-től

Említettem nektek kedves Tagtársak, szerteágazó a család, akik életem során hosszabb, rövideibb ideig érintették életem útját. Kisértek, elhagytak, voltak, elmentek. Emlékük, és dokumentumaik egy része megtalált engem....hát íme, néhány!

Így rendre mutatok majd egy egy képet, mesével. Aztán egyszer majd mutatok egy rajzot is, melyet azért készítek, akit érdekelne találja meg az utat, miként is kapcsolódtak ők énhozzám?

Bednár Ilona< nem egészen 100 éves> takarékkönyve:

Segédlevél és ellenőrző könyvecske 1938/1939

Kosahuba Anna Mária Hódmezővásárhelyen született. Szorgalmasan haladt a lehetőségek és érdeklődési körének megfelelő pályán, szülei és testvérei támogatásával.

Elsőként egy olyan szakmát választott, mely révén a megélhetését biztosítani tudta.