Falerisztikai szakmai fórum és közösségi oldal

Bejelentkezés

Ha még nem tartozol a tagjaink közé, akkor regisztrálj!

Elfelejtett jelszavad helyett itt kérhetsz újat.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van vagy problémád merül fel írj nekünk!

M. kir. Csendőrség és Rendőrség (25 kép)

Beckers Alfons cs.kir. kamarás, ezredes

WESTERSTATTENI gróf BECKERS ALFONS 1828.05.24. - 1891.

császári és királyi kamarás, ezredes, a pozsonyi csendőrkerület első parancsnoka

Kitüntetései:

- 1878-ban lett birtokosa a Hadiéremnek

- 1886 augusztus havában pedig a III. osztályú Szerb Királyi Takova rendjelnek

Szőcs Mihály címzetes csendőr tábornok

SZŐCS MIHÁLY 1853.03.13. - ?

címzetes tábornok, csendőrkerületi parancsnok

Kitüntetései:

- 1893. november 26.-án igen jó szolgálati elismeréséül dicsérő elismerésben részesült

- 1906. június 26.-án a Ferenc József - rend Lovagkeresztjével tüntetett ki

- 1906. november 30.-án Honvédelmi Miniszteri dicsérő elismerésben részesült

- 1911. március 23.-án a III. osztályú Vaskorona-rend legkegyelmesebben adományoztatott

Birtokosa továbbá:

- I. osztályú tiszti Szolgálati Jel

- Jubileumi Emlékérem

- Katonai Jubileumi Kereszt.

Postupiczi Kostka Pál

POSTUPICZI KOSTKA PÁL 1851-ben született

címzetes altábornagy, a magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelője

Kitüntetései:

- 1892. november 04 .-én kitűnő szolgálatainak elismeréséül Őfelsége által a katonai Érdemkereszttel tüntettetett ki

- 1893 évben adományoztatott részére a Porosz Királyi III. osztályú Koronarend

- 1897 évben elláttatott a III. osztályú tiszti katonai Szolgálati Jellel

- 1898 évben a Jubileumi Emlékéremmel tüntetett ki

- 1902 évben adományoztatott részére a Ferenc József rend lovagkeresztje

- 1907 december 31.-én kelt királyi legfelsőbb elhatározással III. osztályú Vaskorona-renddel lett kitüntetve

- 1908 évben a katonai Jubileumi Kereszttel díszítetett fel

- 1910 évben a Bolgár katonai Érdemrend Középkeresztje lett adományoztatva

- 1912 évben adományoztatott részére a II. osztályú katonai Szolgálati Jel

Szamosfalvi Panajott Sándor ct. altábornagy

SZAMOSFALVI PANAJOTT SÁNDOR        1849.03.08. - 1933.10.31.

címzetes altábornagy, a magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelője

Kitüntetései:

- 25 évig szolgált, amikor első ízben kapta az első jelvényes kitüntetést, a 3. osztályú tiszti katonai szolgálati jelet

- 1898.12.02.-án kelt legfelsőbb elhatározással adományoztatott részére a III. osztályú Vaskorona-rend

- 1906.10.11.-én tüntettetett ki a Ferenc József-rend középkeresztjével

1907. évben adományozta Őfelsége neki és törvényes utódai részére a magyar nemességet s a "szamosfalvi" előnevet.

- birtokosa a perzsa II. osztályú nap és oroszlán-rendjelnek (1900)

- birtokosa katonai jubileumi emlékéremnek

- birtokosa katonai jubileumi emlékkeresztnek

Bándy Balázs cs. alezredes

Osdolai BÁNDY BALÁZS             1846.05.08. - 1921.08.11.

alezredes, kerületi parancsnok (Budapest és Székesfehérvár)

Kitüntetései:

Birtokosa volt a hadiéremnek és az I. osztályú tiszti katonai szolgálati jelnek

1878.12.18. Őfelsége által a hadiékítményes III. osztályú Vaskorona-rend lovagkeresztje a legkegyelmesebben adományoztatott

Stesser György c. cs. altábornagy

Rajnai és körösladányi STESSER GYÖRGY             1838.04.08. - 1904.05.08.

címzetes altábornagy, a m.kir. csendőrség első felügyelő-helyettese

Kitüntetései:

1878.-ban hadiérem és I. osztályú tiszti katonai szolgálati jel

1884. március 13.-án Őfelsége a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki

1893. március 08.-án Őfelsége a III. osztályú Vaskorona-renddel tüntette ki

1896-ban a honvédelmi miniszter dicsérő elismerésben részesíti

1897-ben a porosz királyi II. osztályú vörös-sasrenddel lett kitüntetve

1898. június 07.-lén Őfelsége legfelsőbb elhatározásával teljes megelégedését fejezte ki

1885. augusztus 02.-án Őfelsége magyar nemességet a "rajnai és körösladányi" előnevekkel a legkegyelmesebben adományozta

1898. június 07.-én a magyar királyi csendőrség első felügyelő helyettesévé neveztetett ki

1898. november 01.-én vezérőrnaggyá nevezetett ki

1902. április 22-én saját kérelmére nyugállományba helyeztetik és Őfelsége legfelsőbb elhatározásával részére a cts. altábornagyi jelleg és a Lipótrend lovagkeresztje adományoztatott

Göttmann Bódog cs. ezredes

GÖTTMANN BÓDOG      1843.01.15. - 1922.06.22

ezredes, kerületi parancsnok-helyettes (Budapest)

Kitüntetései:

1881.12.07.-én legfelsőbb elhatározással legfelsőbb dicsérő elismerés adatott tudtul

1898.-ban Őfelsége a katonai érdemkereszttel a legkegyelmesebben tüntette ki

1899.-ben a honvédelmi miniszter dicsérő okirattal tüntette ki

1904.-ben a Ferenc József-rend lovagkeresztje adományoztatott

Birtokosa volt a III. osztályú tiszti katonai szolgálati jelnek és a jubileumi emlékéremnek

Lukács Mózes cs. ezredes

LUKÁCS MÓZES                               1833.10.22. - 1899.07.19.

csendőr ezredes, kerületi parancsnok (Pozsony)

Kitüntetései:

1874.07.21.-én a hadiérmet kapta

1866.07.16.-án legfelsőbb elismerésben részesült (a katonai érdemkereszt szalagján)

1877.-ben kapta az I. osztályú katonai szolgálati jelet

1879.-ben a honvédelmi miniszter részéről okirati megdícsérésben részesült

1896.06.14.-én legfelsőbb elhatározásra a III. osztályú Vaskorona-renddel tüntettetett ki

Birtokosa volt a württenbergi Frigyes-rend középkeresztje 2.-od osztályának

Ujhegyi Béla őrnagy

UJHEGYI BÉLA                   1833.03.21. - 1905.01.05.

őrnagy, Ludovika Akadémia segédtiszt, Honvédelmi Minisztérium csendőrségi ügyek eladótiszt, IV. és I. számú csendőrparancsnokságon parancsnokhelyettes

Kitüntetései:

- birtokosa volt a katonai hadiéremnek

- első osztályú tiszti szolgálati jelnek

1875.-ben miniszteri különös elismerésben részesült

1882.-ben elismerésben és jutalomdíjban részesült

1883.-ban a honvédelmi miniszter teljes elismerését nyilvánította

1884.03.19.-én Őfelsége dicsérő elismerésben részesítette

Sönser Nándor címzetes vezérőrnagy

BODZAI SÖNSER NÁNDOR          1834.12.18. - 1914.12.30.

címzetes vezérőrnagy, a székesfehérvári csendőrkerület első parancsnoka

Kitüntetései:

1884.03.13.-án Őfelsége által dicsérő elismerésben részesült

1891.12.14.-én Őfelsége a III. osztályú Vaskorona-renddel tüntette ki

Birtokosa volt a hadiéremnek

Birtokosa volt az I. osztályú tiszti szolgálati jelnek

1893-ban kapta Vilmos császártól a Vörös Sasrend II. osztályát

1886.12.03.-án Magyar nemességét nyerte legfelsőbb királyi kegy gyanánt

1894.12.01.-én legfelsőbb elhatározással a dicsérő elismerés újólag nyilvánítatott

1894.12.07.-én Őfelsége nyugállományba helyezte és neki a vezérőrnagyi cím és jelleg adományoztatott.