Falerisztikai szakmai fórum és közösségi oldal

Bejelentkezés

Ha még nem tartozol a tagjaink közé, akkor regisztrálj!

Elfelejtett jelszavad helyett itt kérhetsz újat.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van vagy problémád merül fel írj nekünk!

M. kir. Csendőrség és Rendőrség (25 kép)

Várhegyi Lajos alezredes

Báró Beauforti du Mont Várhegyi Lajos                               1821.07.08. - 1888.03.13.

császári - királyi kamarás, alezredes, I.-es számú, később a IV. számú kerületi parancsnok

Kitüntetései:

1856-ban hadtestparancsnoki elismerés

1859-ben hadiékítményes katonai érdemkereszt

1880-ban Őfelsége megengedte neki, hogy a 1690.06.27.-én II. Károly spanyol király által felmenőjének adományozott Báró Beauforti du Mont címet viselhesse

1884.03.13.-án legfelsőbb elhatározással a magyar királyi csendőrség szervezése és felállítása körül szerzett érdemeiért dicső elismerésben részesült

Birtokosa volt a hadiéremnek

Birtokosa volt az I. osztályú tiszti katonai szolgálati jelnek

Neugeboren Gusztáv ezredes

NEUGEBOREN GUSZTÁV             1830.02.26 - 1906.?.?

a honvédelmi minisztérium IV. csendőrségi osztályának helyettes vezetője

Kitüntetései:

- hadiérem

- I. osztályú tiszti szolgálati jel

1880.11.20-.-án legfelsőbb elhatározással Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntettetett ki

1884.03.13.-án dicsérő elismerésben részesült

1890.01.20.-án Őfelsége III. osztályú Vaskorona-renddel tüntettetett ki

Tisóczky László csendőr alezredes

TISÓCZKY LÁSZLÓ     (1820.06.27. - 1884.08.14.), alezredes, a kassai csendőrkerület első parancsnoka

Kitüntetései:

- hadiéremnek és az I. osztályú tiszti szolgálati jel birtokosa

1878.08.26.-án Őfelsége a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki

1884.03.21.-én kiváló buzgalommal teljesített szolgálataiért dicsérő elismerés fejeztetett ki

Török Ferenc címzetes cs.kir. táborszernagy

MURAI és KŐRŐSTARCSAI TÖRÖK FERENC         (1832.01.29 - 1900.12.09)

címzetes császári és királyi táborszernagy, a magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség első felügyelője

Kitüntetései:

1866-ban Őfelsége katonai érdemkereszttel tüntette ki

1882-ben Őfelsége a III. osztályú Vaskorona-renddel tüntette ki

1884-ben kimagasló érdemei elismeréséül a legfelsőbb megelégedés kifejezésével lett a legkegyelmesebben kitüntetve

1885. március 23.-án Ő császári és királyi Felsége neki és törvényes utódainak a magyar nemességet a "murai és körötarcsai" előnevekkel díjmentesen a legkegyelmesebben adományozta

1886. november 1.-én vezérőrnaggyá nevezik ki

1891-ben altábornagyi rangot kapott, és Őfelsége  ebben az évben február 06.-án a Lipótrend lovagkeresztjével tüntette ki.

1897. augusztus 24.-én Őfelsége címzetes táborszernagyi jelleggel s a Lipótrend középkeresztjével tüntette ki és elrendelte nyugállományba helyezését.

Schatz Lajos címzetes tábornok

SCHATZ LAJOS  (1816.05.03. - 1891.08.10.)

címzetes tábornok, Honvédelmi Minisztérium csendőrségi ügyosztályának első vezetője. 1876 január 26.-án a Honvédelmi Minisztériumban a csendőrség ügyeinek intézésével lett megbízva, mely tisztséget 1886. október 16-ig töltötte be.

Kitüntetései:

1851. május 17.-én hűségéért megdícsértetett

1853.-ban az országos csendőrparancsnokság által megdícsértett és soron kívül lépett elő II. osztályú századossá

1859.-ben Őfelsége által a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki

1875. április 25.-én III. osztályú Vaskorona-renddel lett kitüntetve

1884. március 13.-án Őfelsége a Ferenc József-rend középkeresztjét adományozta részére

1886. október 13.-án Őfelsége az 50 évet túlhaladó szolgálati elismerésül a Ferenc József-rend középkeresztjéhez a csillagokat és a tábornoki címet és jelleget a legkegyelmesebben adományozta

1890. március 12.-én Őfelsége 50 évi tényleges szolgálat után a tisztek részére rendszeresített I. osztályú tiszti katonai szolgálati jellel díszíttetett fel