Falerisztikai szakmai fórum és közösségi oldal

Bejelentkezés

Ha még nem tartozol a tagjaink közé, akkor regisztrálj!

Elfelejtett jelszavad helyett itt kérhetsz újat.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van vagy problémád merül fel írj nekünk!

Országos Honvédelmi Bizottmány átal előírt új eskü és nyilatkozat a hadsereg tagjai részére 1848

címképen a JÖVŐ című újság 9. száma 1848. december 11. hétfő

Az országos honvédelmi bizottmány a hadsereg számára következő esküformát, és a tisztek által adandó nyilatkozvány mintát határozott meg :

Eskü forma: Esküszöm az élő Istenre, Magyarországnak, s Magyarország alkotmányának hűséget; esküszöm, hogy az ország alkotmányát, s annak törvényes és jogszerű függetlenségét életemmel, s véremmel megvédeni kész vagyok; nemzeti zászlómat soha el nem hagyom, s a magyar országgyűlésnek, s általa megbízott, vagy megbízandó kormánynak , és ennek utján kinevezett törvényes elöljáróimnak engedelmeskedvén , kötelességemet mindenki ellen, kit az országgyűlés a haza ellenségének tekint, és általában véve mindig pontosan, becsületesen és híven teljesítendem.

Nyilatkozat -minta. Alulirt a magyar alkotmányra letett hüségi eskümnél fogva és becsületemre fogadom, hogy Magyar- országnak mindig híve leszek, a magyar nemzet törvényes függetlenségét, országos önállását, alkotmányát, és alkotmányos szabadságát, akar ki ellen, életemmel, véremmel, megvédeni kész vagyok, s az országgyűlésnek, és általa megbízott, vagy bizandó kormánynak engedelmességet fogadva , az ország ezen kormánya által kinevezett elöljáróimnak parancsolatjait, és szolgálati kötelességemet híven és pontosan teljesitendem.

Ellenben mindenkit, kit az országgyűlés s általa megbízott kormány az ország ellenségének tekint, én is ellenségnek tekintetem, és senkinek, ki erre az alkotmány és ország- gyűlés által jogosítva nincs, különösen tehát az ausztriai kormánynak is rendelkezhetési hatóságát el nem ismerem; s csak olly kormányrendeleteket tekintendők érvényeseknek, s kötelezőknek, mellyek a magyar kormány aláírása alatt, vagy ellenjegyzése mellett keletkeznek; másokat ellenben akár kitől eredjenek, sem el nem fogadok , sem teljesíteni nem fogok.