Jelvények képeslapon 1. - osztrák Kriegspatenschaft

Jelvények képeslapon 1. - osztrák Kriegspatenschaft

Patronázs szervezet, a cs. és kir. Hadsegélyező Hivatal (Kriegsfürsorgeamt / KFA) égisze alatt.