Falerisztikai szakmai fórum és közösségi oldal

Bejelentkezés

Ha még nem tartozol a tagjaink közé, akkor regisztrálj!

Elfelejtett jelszavad helyett itt kérhetsz újat.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van vagy problémád merül fel írj nekünk!

M. kir. Csendőrség és Rendőrség (25 kép)

Kolozsvári nyomozó csoport

A kép 1941 december 19-én készült. Goricsánecz József detektív is rajta van a képen, akinek az igazolványát, papírjat és fotóit is sikerült anno megszerezni.

Baksa János vidéki rendőrfőkapitány

A magyar királyi belügyminiszter előterjesztésére Baksa János magyar királyi rendőrfőkapitányhelyettest a magyar királyi rendőrség vidéki főkapitányává kinevezem.

Kelt Budapesten, 1938. évi június hó 30. napján.

Horthy s. k.

Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k.

M. Kir. Államrendőrségi Detectív Testület - tabló

A Székesfővárosi M. Kir. Államrendőrségi Detectív Testület Nyugdíjpotló és Segélyző Egyesületének tagjai láthatók a tablón.

Másik hobbimnak, a kriminalisztikának és annak történetének érdekes kordokumentuma. Most került hozzám ez a nagyalakú, 48x58cm-es tabló 1907-ből, páratlan a maga nemében, mert több mint száz (tehát majdnem az akkori összes) budapesti detektív fényképét és nevét tartalmazza. Természetesen az akkori főkapitány Boda Dezső és detektív főnök, a legendás Krecsányi Kálmán  fotója is rajta van, megannyi híres, később nagy karriert befutó (pl. Angyal László) detektívvel együtt.

Dr. Eliássy Sándor vidéki rendőrfőkapitány

Mint Heves vármegye 1905-ben kinevezett tb. szolgabírája kezdte meg közszolgálatát. Három évvel később Zólyom vármegye főispánja mellett, mint főispáni titkár teljesített szolgálatot. A főispán 1915 november havában Besztercebánya szabad királyi város rendőrfőkapitányává nevezte ki. Itt kezdődik egyre felfelé haladó rendőri pályája. 1918-ban Komárom tvh. jogú város főkapitánya lett és mint ilyen működött a cseh megszállás bekövetkeztéig. A forradalmak alatt szolgálatot nem vállalt, hanem visszavonultan, gyöngyöstar jáni otthonában élt. A  ommunizmus után a belügyminisztériumban nyert beosztást, majd a budapesti főkapitánysághoz került, ahol a rendőrség tagjainak kommunizmus alatti magatartását igazoló bizottság tagjaként résztvett az általános igazoltatási eljárásban. Ennek befejezése után visszakerült a belügyminisztériumba, ahonnan a már megszervezett budapestvidéki kerületi rendőrfőkapitánysághoz osztották be. Itt Gábor Béla kerületi rendőrfőkapitány helyettese lett.

Elhatározó jelentőségű fordulat következett be Eliássy főkapitány életében akkor, amikor őt, 41 éves korában, mint rendőrfőtanácsost, 1922. év július havában Rakovszky Iván akkori  belügyminiszter a szombathelyi kerületi rendőrfőkapitányság ideiglenes vezetésével megbízta és a budapestvidéki kerületi főkapitányság állományában meghagyva, Szombathelyre  vezényelte.

Pár hónapra rá a Kormányzó a kerületi főkapitányi címet adományozta neki, majd 1924. évi március 24-én kerületi főkapitánnyá nevezte ki, a belügyminiszter pedig a budapestvidéki kerületi rendőrfőkapitányság élére állította.

Ennek a kerületnek élén állt a kerületi főkapitányságok megszüntetéséig, 1931. év végéig. A vidéki főkapitányság megszervezésekor a belügyminisztériumba került szolgálattételre. A belügyminiszter megbízásából elnöke lett a budapesti főkapitányság ügymenetét racionalizáló bizottságnak. A hónapokig tartó munkálatok befejeztével, 1932. évi május hó 24-én a belügyminiszter megbízta a vidéki főkapitány állandó helyettesítésével.

1932. évi július 15-én átvette a vidéki főkapitányság vezetését. Még ugyanez év december hó 27-én a Kormányzó kinevezte vidéki főkapitánnyá.